News & Events

TTU student became the third winner in “The best innovators 2013” Competition

September 10th 2013, at the office of Vietnam Chamber of Commerce and Industry in Ho Chi Minh City (VCCI - HCM), Pham Thanh Nhang-...

Đại học Tân Tạo – Điểm sáng của mô hình giáo dục khai phóng...

http://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/dai-hoc-tan-tao-diem-sang-cua-mo-hinh-giao-duc-khai-phong-tai-viet-nam-20151224161741266.htm

Mô hình “Giáo dục khai phóng” – sự thay đổi cần thiết?

http://www.tienphong.vn/giao-duc/mo-hinh-giao-duc-khai-phong-su-thay-doi-can-thiet-1016178.tpo

Đại học Tân Tạo ứng dụng công nghệ 3D đào tạo ngành Y

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/dai-hoc-tan-tao-ung-dung-cong-nghe-3d-dao-tao-nganh-y-3472468.html?utm_source=search_vne

Đại học Tân Tạo – Nơi khởi đầu của “Thủ lĩnh trẻ Đông Nam...

http://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/dai-hoc-tan-tao-noi-khoi-dau-cua-thu-linh-tre-dong-nam-a-20150831163832853.htm

Sinh viên đại học Tân Tạo thuyết trình tại Hội thảo tim mạch ở...

Ngày 9 - 10/12/2016 vừa qua, tại Trường đại học Y Khoa Đông Á (Busan, Hàn Quốc) đã tổ chức buổi Hội thảo quốc...
video

Phóng sự kỷ niệm 5 năm thành lập Đại Học Tân Tạo

https://www.youtube.com/watch?v=TAPdqb81OU4
video

Khung cảnh Trường Đại hoc Tân Tạo từ flying cam.

https://www.youtube.com/watch?v=huFsO4AlQ8I

NAFOSTED decided to fund projects of TTU’s lectures

September 30th 2013 the National Foundation for Science & Technology Development (NAFOSTED) signed the decision No 66/QĐ-HĐQL-NAFOSTED in which approved to grant for TTU...
X