News to TTU

Mô hình “Giáo dục khai phóng” – sự thay đổi cần thiết?

http://www.tienphong.vn/giao-duc/mo-hinh-giao-duc-khai-phong-su-thay-doi-can-thiet-1016178.tpo

11 candidates selected for the final round of Medical Talent Nurturing Competition

On January 14, 2018, the semi-final of the Medical Talent Nurturing Competition 2017 was held at Tan Tao University Campus in Long An Province...

Đại học Tân Tạo ứng dụng công nghệ 3D đào tạo ngành Y

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/dai-hoc-tan-tao-ung-dung-cong-nghe-3d-dao-tao-nganh-y-3472468.html?utm_source=search_vne

Sinh viên đại học Tân Tạo thuyết trình tại Hội thảo tim mạch ở...

Ngày 9 - 10/12/2016 vừa qua, tại Trường đại học Y Khoa Đông Á (Busan, Hàn Quốc) đã tổ chức buổi Hội thảo quốc...

Tan Tao University starts the 50 billion VND “Liberal Arts” scholarship fund

Tan Tao University (TTU), the first US-standard non-profit private university in Vietnam, has announced the starting of the “Liberal Arts” Scholarship Fund with a...

Đại học Tân Tạo – Nơi khởi đầu của “Thủ lĩnh trẻ Đông Nam...

http://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/dai-hoc-tan-tao-noi-khoi-dau-cua-thu-linh-tre-dong-nam-a-20150831163832853.htm

The Series of Workshop “Choosing a Happy Career” – The Key to Conquer the...

Source: Tan Tao University From March 2022 to the end of May 2022, Tan Tao University (TTU) organizes a series of workshops titled "Choosing a...

Tan Tao University starts a “Liberal Arts” scholarship fund worth nearly 38 billion VND

Tan Tao University (TTU), the first US-standard non-profit private university in Vietnam, has announced the starting of the “Liberal Arts” Scholarship Fund with a...

Tan Tao University students win a full scholarship to study PhD in Korea

Not only were students admitted to the Resident Physician Program, Medical Practitioner of the major hospitals, medical universities, and multinational corporations, but Tan Tao...

Đại học có 5 sinh viên hội kiến Tổng thống Obama

http://www.tienphong.vn/giao-duc/dai-hoc-co-5-sinh-vien-hoi-kien-tong-thong-obama-1008970.tpo
X